برنامه پخش یازدهمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

برنامه پخش یازدهمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

برنامه_تلویزیونی | 🎥
شک مقدس
⭕️ قسمت یازدهم:
شبهه ی پاک بودن دل!

چهارشنبه, 01 آبان 1398
دهمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

دهمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

برنامه_تلویزیونی | 🎥
شک مقدس
⭕️ قسمت دهم:
▪️ مبانی سیره و سبک زندگی دینی!


این قسمت از برنامه را می توانید از این لینک تماشا کنید:

شنبه, 20 مهر 1398
برنامه پخش دهمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

برنامه پخش دهمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

برنامه_تلویزیونی | 🎥
شک مقدس
⭕️ قسمت دهم:
▪️ مبانی سیره و سبک زندگی دینی!

چهارشنبه, 17 مهر 1398
 نهمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

نهمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

برنامه تلویزیونی | 🎥
شک مقدس
⭕️ قسمت نهم:
▪️ از تغییر نگاه ما به توبه تا پاسخی به شبهه ی دلایل توبه ی معصومین و پیامبران!
 
مشاهده ی این قسمت از  این لینک زیر:

شنبه, 13 مهر 1398
دومین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

دومین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

برنامه تلویزیونی | 🎥
شک مقدس
⭕️قسمت چهارم:
فلسفه ی عزاداری بر امام حسین و علل اجتماعی قیام حسینی(ع)
پاسخی به شبهات مبانی عزاداری بر اساس کتاب حماسه حسینی شهید مطهری(ره)

🔹بازخوانی اندیشه های شهید مطهری(ره)

© تولید مجمع بینش و حکمت مطهر
📞 تماس با ۱۶۲ و نقد برنامه

#برنامه_تلویزیونی | 🎥
شک مقدس
⭕️قسمت چهارم:
فلسفه ی عزاداری بر امام حسین و علل اجتماعی قیام حسینی(ع)
پاسخی به شبهات مبانی عزاداری بر اساس کتاب حماسه حسینی شهید مطهری(ره)

🔹بازخوانی اندیشه های شهید مطهری(ره)

© تولید مجمع بینش و حکمت مطهر
📞 تماس با ۱۶۲ و نقد برنامه

💠 این برنامه ۳۷دقیقه ای را از این لینک به طور کامل تماشا کنید(قسمت سوم)

دوشنبه, 01 مهر 1398
برنامه پخش هشتمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

برنامه پخش هشتمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

برنامه تلویزیونی | 🎥
شک مقدس
⭕️ قسمت هشتم:
▪️ ماهیت توبه و بازگشت به سوی خدا !
🔹️بر اساس گفتار  توبه از کتاب آزادی معنوی شهید مطهری رحمت الله علیه

🔸️به نظر شما چرا خدا از همه ی بندگان خوب و بد خودش خواسته توبه کنند؟
🔸️این که می گویند بعد از توبه خدا همه ی اعمال بد ما را تبدیل به خوبی می کند به چه معناست؟
🔸️این که خداوند می گوید ناله ی گناهکاران در نزد من محبوب تر از تسبیح، تسبیح گویان است به چه معناست؟ آیا گناهکار در نزد خدا عزیزتر از تسبیح گویان است؟
🔸️به نظر شما چگونه توبه کنیم که قبول شود؟
و...

🔹بازخوانی اندیشه های شهید مطهری(ره)
© تولید مجمع بینش و حکمت مطهر
📞 تماس با ۱۶۲ و نقد و حمایت از برنامه

💠 پخش: سه شنبه ۲ مهرماه ساعت۲۱ ازشبکه آموزش سیما

دوشنبه, 01 مهر 1398