ازسال 1388 جمعی از طلاب و دانشجویان اصفهان با همکاری دانشجویان اصفهانی دانشگاه امام صادق علیه السلام به صورت کاملا خود جوش تصمیم به تاسیس مجمع بینش مطهر استان اصفهان و اجرای این طرح مقدس به صورت فراگیر برای آحاد اشخاص جامعه من جمله طلّاب،دانشجویان، دانش آموزان، کارمندان،معلمین،شاغلین و نیز عموم افراد جامعه گرفتند و با لطف و عنایت حضرت حق وهمکاری نهادها و دستگاههای فرهنگی استان،در مدت کوتاه یک ساله موفق به شروع فعالیت خود شده و روز به روز در حال افزودن به دامنه ی این فعالیت هستند و در این راه ، دست یاری هر فرد دغدغه مند وآرمان خواه وحقیقت طلب را به محکمی خواهند فشرد ودر قرارگاه جنگ نرم خود که نام آن را مجمع بینش مطهر اصفهان نهادند،آماده ی پذیرش هر سرباز وفدایی راه این مسیر خواهند بود،تاچه قبول افتد وحساب آید.
در مورد عنوان طرح نیز این توضیح لازم است که غایت وهدف این طرح صرفاً این نیست که هرشخص ومخاطبی که دوسال یا بیشتر در این طرح شرکت کرد،فقط باهدف افزایش معرفت ومعلومات دینی خود وشناخت عمیق‌تر دین خود آمده باشد،بلکه غایت والاتر این است که هر معرفت پژوه پس از طرح ویا در طول طرح، هرآنچه می آموزد در قالب یک سرگروه ومربّی دغدغه مند به دیگران هم آموزش دهد وبه قولی فقط به دنبال خود نباشد ودست چند نفر دیگر را هم بگیرد وبه عنوان سرشاخه ای برای هرم اصلی بینش مطهر در جذب وجلب نظر معرفت پژوهان جدیدتر انجام وظیفه نماید. حال ممکن است یک معرفت پژوه توانمندی این را داشته باشد که به طور رسمی درمسجد یا محل سکونت خود کلاسی تشکیل دهد ویا ممکن است یک معرفت پژوهِ مادر،مربیِ دوفرزند خود در خانه خویش باشد ویا یک معرفت پژوهِ دانش آموز مربّی رفقای خویش در مدرسه شود. خلاصه طرح بینش مطهر، طرح مطالعاتی صرف نیست! طرح مطالعاتی تربیت مربی است.